Francuski tworzenie liczby mnogiej, przypadki liczba mnoga

Francuski tworzenie liczby mnogiej - przypadki, odmiana liczba mnoga.


Tworzenie liczby mnogiej :

Główna zasada : Do liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -s

une veste – des vestes
marynarka - marynarki

Wymowa pozostaje bez zmian.


 

Rzeczowniki zakończone na -s, -x, -z nie ulegają zmianie w liczbie mnogiej.

un prix – des prix
cena - ceny

un pays – des pays
kraj - kraje

un nez - des nez
nos - nosy

Rzeczowniki zakończone na -au, eu, -eau przyjmują w liczbie mnogiej końcówkę -x

un cadeau – des cadeaux
prezent - prezenty

un bateau – des bateaux
statek - statki

un feu – des feux
ogień - ognie

Rzeczowniki zakończone na -al przyjmują w liczbie mnogiej końcówkę –aux

un jornal – des journaux
dziennik - dzienniki

un cheval – des chevaux
koń - konie

Rzeczowniki zakończone na -ail z reguły przyjmują -s w liczbie mnogiej.

un portail – des portails
portal - portale

Jest kilka wyjątków, między innymi :

un travail – des travaux
praca - prace

un émail – des émaux
emalia – emalie

Niektóre rzeczowniki mają inną formę w liczbie pojedynczej  i mnogiej. Oto niektore z nich :

un oeil – des yeux
oko - oczy

monsieur – messieurs
pan - panowie

madame – mesdames
pani - panie