Zaimki osobowe francuski, odmiana zaimków osobowych, język francuski zaimek

Język francuski zaimki osobowe - odmiana zaimków osobowych

 

ZAIMEK ( PRONOM )

 

1.Zaimki osobowe (pronoms personnels)

 

 

 

a) Zastępujące podmiot : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles (ja, ty, on, ona, my, wy, oni, one)

 

Je vais  a l’école.  (Ja) Idę do szkoły.

 

Nous visitons Paris.  (My) Zwiedzamy Paryż.

 

b) Zastępujące dopełnienie bliższe : me/m’, te/t’, le/l’ ; nous, vous, les

 

Tu m’écoute ?  Słuchasz mnie ? Czy ty mnie słuchasz ?

 

Elle adore les enfants. › Elle les adore!   Ona uwielbia dzieci. › Ona je uwielbia.

 

Je te prete mon livre.› Je te le prete.   Pożyczam ci moją książkę. › Ja ci ją pożyczam.

 

Il attend une réponse. › Il l’attend.  On czeka na odpowiedź. › On na nią czeka.

 

c) Dopełnienie dalsze : me/m’, te/t’, lui ; nous, vous, leur. (kiedy odnosi się do osób)

 

Je téléphone a mon frere. › Je lui téléphone.   Dzwonię do mojego brata. › Dzwonię do niego.

 

Elle conseille a moi de choisir le t-shirt rouge. › Elle me conseille de le choisir.   Ona mi radzi wybraą czerwony t-shirt. › Ona mi radzi go wybraą.

 

Nous proposons a Emilie et Dominique de rester chez nous pour le dîner. › Nous leur proposons de rester chez nous pour le dîner.
Proponujemy Emilii i Dominikowi aby zostali u nas na kolacji. › My im proponujemy aby zostali u nas na kolacji.

 

Elle dit « bonjour » a nous › Elle nous dit « bonjour ».  Ona mówi nam « dzień dobry ». › Ona mówi nam « dzień dobry ».