Zaimki przymiotne,Adjectifs déterminants, Francuski on line.

Zaimki przymiotne języka francuskiego - Adjectifs déterminants.

Zaimki przymiotne. (Adjectifs déterminants). Występują razem z rzeczownikami i zgadzają się z nimi w rodzaju i liczbie.


a) zaimki przymiotne pytajne (adjectifs interrogatifs): quel, quelle, quels, quelles (który, która, którzy, które, jaki, jaka, jacy, jakie).

W pytaniach :

Quel est ton livre préféré ?    Jaka jest twoja ulubiona książka ?

Quelle voiture est plus chere : la Mercedes ou la Nissan ?  Który samochód jest droższy : Nissan czy Mercedes ?

W zdaniach wykrzyknikowych :

J’ai réussi a réaliser ce projet ! Quel bonheur !   Udało mi sie zrealizowaą ten projekt ! Jakie szczęście !

Quel dommage ! Il n’y a plus de chocolat.   Jaka szkoda ! Już nie ma czekolady.

b) zaimki przymiotne wskazujące (adjectifs démonstratifs). ce/cet, cette, ces. (ten, ta, ci) › wskazują na osobę, przedmiot.

Regarde ce chat ! Il est tout mignon!   Spójrz na tego kota ! Jest taki słodki !

Cet homme mésure un metre quatre-vingt-dix.   Ten mężczyzna mierzy metr dziewięądziesiąt.

Je vais longtemps rappeler ces  vacances.  Będę długo wspominaą te wakacje !

c) zaimki dzierżawcze (adjectifs possessifs). Oznaczają posiadanie.

Zaimki dzierżawcze zgadzają sie z rzeczownikiem, który określają w rodzaju i w liczbie.

 singulier  pluriel
 masculin (rodzaj męski)  feminin (rodzaj żeński)  masculin  feminin
 mon (mon stylo)
 mój (mój długopis)
 le mien
 mój
 ma (ma trousse)
 moja (mój piórnik)
 la mienne
 moja (w miejsce żeńskiego rzeczownika)
 mes (mes crayons)
 moje (moje ołówki)
 les miens
 moje
 mes (mes gommes)
 moje (moje gumki)
 les miennes
 moje (w miejsce żeńskiego rzeczownika)
 ton (ton frere)
 twój (twój brat)
 le tien
 twój
 ta (ta sour)
 twoja (twoja siostra)
 le tienne
 twoja (w miejsce żeńskiego rzeczownika)
 tes (tes parents)
 twoi (twoi rodzice)
 les tiens
 twoi
 tes (tes cousines)
 twoje (twoje kuzynki)
 les tiennes
 twoje (w miejsce żeńskiego rzeczownika)
 son (son temps)
 jego (jego czas)
 le sien
 jego
 sa (sa vie)
 jego (jego życie)
 la sienne jego (w miejsce żeńskiego rzeczownika)
 ses (ses gouts)
 jego (jego gusta)
 les siens
 ich
 ses (ses opinions)
 jego (jego opinie)
 les siennes
 ich (w miejsce żeńskiego rzeczownika)
 notre (notre jardin)
 nasz (nasz ogród)
 le nôtre nasz
 notre (notre maison)
 nasza (nasz dom)
 la nôtre nasza (w miejsce żeńskiego rzeczownika)
 nos (nos enfants)
 (nasze dzieci)
 les nôtres nasze
 nos (nos voitures)
 nasze (nasze samochody)
 les nôtres nasze
 votre (votre journal)
 wasz/pana/pani  dziennik
 le vôtre   wasz/pana/pani
 
 votre (votre télé)
 wasza/pana/pani
 (wasza/pana/pani telewizja)
 la vôtre
 wasza (w miejsce żeńskiego rzeczownika)
 vos (vos  magazines)
 wasze (wasze czasopisma)
 les vôtres
 wasze
 vos (vos affaires)
wasze (wasze sprawy)
 les vôtres
 wasze
 leur (leur chien)
 ich (ich pies)
 le leur (ich)
 leur (leur chatte)
 ich (ich kotka)
 la leur ich (w miejsce żeńskiego rzeczownika)
 leurs (leurs poissons)
 ich (ich ryby)
 les leurs ich
 leurs (leurs tortues)
 ich (ich żółwie)
 les leurs
 ich

       
C’est mon stylo. C’est le mien.  To mój długopis. To mój.
Dans ma trousse il ya un stylo, une gomme et deux crayons.  W moim piórniku jest długopis, gumka i dwa ołówki.

- A qui sont ces crayons ?
                    - Czyje są te ołówki ?
- Ils sont les miens. Ce sont mes crayons. (Ils sont a moi)  - One są moje. To są moje ołówki.

- Et ces gens, qui est-ce qu’ils sont ?         - A ci ludzie, kim oni są?
- C’est son frere et sa sour.                - To jego brat i jego siostra.

- Cette belle maison, c’est la vôtre?             - Ten ładny dom, to wasz ?
- Oui, c’est la nôtre. C’est notre maison.         - Tak, to nasz. To nasz dom.

- Est-ce que ce sont les enfants des Dubois ?    ­- Czy to sa dzieci państwa Dubois ?
- Oui, ce sont leurs enfants.                - Tak, to są ich dzieci.
- Et ça, c’est leur chatte ?                 - A to jest ich kotka ?
- Oui, c’est leur chatte. C’est la leur. Elle s’apelle Mimi.     - Tak, to ich kotka. Nazywa się Mimi.