Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie przymiotników Степени сравнения имён прилагательных


Tworzenie stopnia wyższego przymiotników

Przymiotniki zak. na: Stopień równy co odrzucić wymiana spółgł. co dodać stopień wyższy (niedodm.)
1. –ый, -ий, -ой po spółgł. к,г,х,д,т резкий (ostry)

дорогой (drogi)
сухой
твёрдый
молодой
крутой (stromy)
толстый
простой
-ий-ый, -ой
к:ч

г:ж
х:ш
д:ж

т:ч
ст:щ
резче

дорже
суше
твёрже
моложе
круче
толще
проще
2. -ый, -ой po innych spółgł. niż podane w pkt. 1 сильный
красивый (piękny)
серебристый
злой
-ый


-ой
-


-
-ее сильнее
красивее
серебристее
злее


Uwagi:
Następujące często używane przymiotniki tworzą stopień wyższy w sposób odmienny:

 

близкий – ближе
богатый – богаче
большой – больше
высокий – выше
гладкий – глаже
глубокий – глубже
тонкий – тоньше
далёкий – дальше
дешёвый – дешевле
долгий – дольше
лёгкий – легче
малый – меньше
хороший – лучше
плохой – хуже
низкий – ниже

 

Tworzenie stopnia najwyższego przymiotników

Stopień najwyższy w języku rosyjskim ma formy złożone. Tworzymy je:

-) przez dodanie самый do stopnia równego, np.: самый красивый, самая дорогая. Formy te odmieniają się przez rodzaje, przypadki i liczby;

-) przez dodanie do form stopnia wyższego zaimka всех lub всего, np.: красивее всех, лучше всего; formy te są nieodmienne.

-) przez dodanie do form stopnia równego wyrazu наиболее np.: наиболее интересный; Formy te są odmienne.